ประกาศ
0
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์กองกิจ / พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดสาระสำคัญของร่างพรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลดพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

About สภา

Check Also

ประกาศปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ 1

0
Free WordPress Themes, Free Android Games