ประกาศ
Home / ร้องทุกข์ร้องเรียน

ร้องทุกข์ร้องเรียน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ท่านสามารถส่งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

  
*
*
*
*
*
*

 


 

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนตุลาคม 2561

  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ...

 • รายงานสรุปผลและวิเคราะห์การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ...

 • รายงานสรุปผลและวิเคราะห์การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกันยายน 2561

  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนสิงหาคม 2561

  ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกรกฎาคม 2561

  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ...

Free WordPress Themes, Free Android Games