ประกาศ
Home / ร้องทุกข์ร้องเรียน

ร้องทุกข์ร้องเรียน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ท่านสามารถส่งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

  
*
*
*
*

 


 

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนพฤษภาคม 2562

  ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/การเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน เมษายน 2562

  ...

 • ข้อมูลสถิติการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชน

  ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนเมษายน 2562

  ...

 • รายงานสรุปผลและวิเคราะห์การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนมีนาคม 2562

  ...

0
Free WordPress Themes, Free Android Games