Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563

“วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563

วันที่ 25 เมษายน 2563  นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ 12 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมพิธี

 

About สำนักปลัด อบจ.