สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2562 (ห้วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

ดาวน์โหลด

About สำนักปลัด อบจ.