วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี <iframe style="width:700px;height:425px" src="http://anyflip.com/bookcase/yfzxb/green" seamless="seamless" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" ></iframe>