หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่” รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยยัลฮิลล์ กอร์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.นครนายก

About กจจ