Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบ ได้แก่ บริเวณรอบสำนักงาน หอประชุม ห้องสมุด โรงจอดรถ โดยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันกวาด ล้าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีมาตรการทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบทุกวันอังคาร เพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะยุติลง

About สำนักปลัด อบจ.