Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโบายเรื่องการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ปัญหาภัยแล้ง และรายได้  อย่างเร่งด่วน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ 

 

About สำนักปลัด อบจ.