Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริเวณสวนหย่อมหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้เอง ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ที่ทำเสร็จแล้วให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

About สำนักปลัด อบจ.