ประกาศ
24
Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / อบจ.ปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อบจ.ปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันนี้ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีจากอำเภอต่างๆ ทั้ง ๗ อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของสตรีอำเภอบ้านสร้าง การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นระดับอำเภอ และสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ระดับจังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีจากทุกอำเภอ

 

About สำนักปลัด อบจ.

Check Also

เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ อบจ.ปราจีนบุรี ดูงานศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

24
Free WordPress Themes, Free Android Games