ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / อบจ.ปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อบจ.ปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันนี้ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีจากอำเภอต่างๆ ทั้ง ๗ อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของสตรีอำเภอบ้านสร้าง การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นระดับอำเภอ และสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ระดับจังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีจากทุกอำเภอ

 

About สำนักปลัด อบจ.

Check Also

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเลิง ตำบลคำโตนด      อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ …

Free WordPress Themes, Free Android Games