ประกาศ
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เกร็ดความรู้กองการเจ้าหน้าที่

เกร็ดความรู้กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการฝึกอบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 1

About กจจ

Check Also

การสรรหาพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การสรรหาพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Free WordPress Themes, Free Android Games