ประกาศ
108
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี จัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ สถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายจังหวัดปราจีนบุรี ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ทุกศุกร์สัปดาห์ที่สองของทุกเดือน เริ่ม ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี จัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ สถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายจังหวัดปราจีนบุรี ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ทุกศุกร์สัปดาห์ที่สองของทุกเดือน เริ่ม ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

แบบสำรวจปริมาณของเสียอันตรายชุมชน….2562

About ช่าง

กองช่าง

Check Also

งานบริหารงานบุคคล

► แบบประเมินการเลื่อนระดับ

108
Free WordPress Themes, Free Android Games