Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร

และเหรียญรางวัลโครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดงานทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาครั้งนี้

ได้รับความร่วมมือจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้กำหนดจัดการทดสอบในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่

กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ และ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี

โดยมี นายณรงค์เดช พูนนาค นายกสมาคมครู และบุคลกรทางการศึกษาอำเภอศรีมหาโพธิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

About กศศ