Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับวัดป่ามะไฟ ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระราชกุศล เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัตรอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

 

About กศศ