Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษาฯ / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และวิธีการในการเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ ให้แก่ครู นักเรียนที่มีความสนใจพัฒนาความสามารถด้านวรรณศิลป์ โดยมีนางวิไลรัตน์ ปัญญาสงค์ กรรมการสถาบันสุนทรภู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

 

About กศศ