ประกาศ
0
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ครูผู้สนับสนุนการสอน และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทาง Thinking School  ณ โรงแรมเคนทารี กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงความของการพัฒนาการจัดการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพทักษะกระบวนการคิดของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งได้รับเกียรติจากนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

About กศศ

Check Also

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนนาคะเสถียร บ้านตริตรองสมุนไพร

Free WordPress Themes, Free Android Games