ประกาศ
0
Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / โครงการฝึกอบรมครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสวนนงนุช ปราจีนบุรี ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว  ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนต่อสถาบันครอบครัว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในครอบครัวและชุมชน ซึ่งในครั้งนี้ ดร.สมพล เข็มกำเนิด และทีมวิทยากรศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชน บ้านเพชรบูรพา เป็นผู้บรรยายและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ มีประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอนาดี จำนวน 140 คน ร่วมโครงการ

 

 

About สำนักปลัด อบจ.

Check Also

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒

   วันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ข้าราชการ พนักงานเเละโรงเรียนในสังกัด  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  ๒๕๖๒  …

0
Free WordPress Themes, Free Android Games