โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 2 เมษายน 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562

 

 

About กจจ