ประกาศ
20
Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีโดยการพัฒนาทักษะการสื่อสาร นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม สำหรับในรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยจะนำเด็กนักเรียนที่เข้าอบรมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี และฝึกการพูดแนะนำนักท่องเที่ยว  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ มัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน “มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

 

About สำนักปลัด อบจ.

Check Also

เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ อบจ.ปราจีนบุรี ดูงานศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

20
Free WordPress Themes, Free Android Games