Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮิลล์ไซด์คันทรี่โฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชน ได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนกบินทร์วิทยา 2.โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 3.โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 4.โรงเรียนสุวรรณวิทยาคม

 

About สภา

Check Also

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น. สมัครด้วยตนเองได้ที่… กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี …