Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส

ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและศาสนสถานให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังสิบไป

โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้

About กศศ