โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส.

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานกล่างเปิดโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส. ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา       และศาสนสถานให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งมีนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการครั้งนี้

                                    

About กศศ