โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บุคลากรในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันตัดหญ้า ทำความสะอาด และบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

   

 

About สำนักปลัด อบจ.