Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2561) นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1  ณ ศูนย์โอทอปกลุ่มสตรีบ้านคลองหอทอง  หมู่ 7 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรมสาธิตวิธีการทำขนมเปียกปูนใบเตย การประดิษฐ์กระทงโดยใช้ใบตองและใบเตย โดยมีกลุ่มสตรีในพื้นที่หมู่ 7  ตำบลบางกระเบา และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยของกลุ่มสตรีบ้านคลองหอทอง อำเภอบ้านสร้าง จะนำไปสาธิตในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 3 มกราคม 2562  ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร  

About สำนักปลัด อบจ.