Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “แหลมฉบังเกมส์”

โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

 

About กศศ