โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑ – ๙

วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑ – ๙ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กับแผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทศึกษา และปฏิบัติธรรม จำนวน ๗๘ รูป ในระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

โดยวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีพิธีปลงผมนาค และแห่นาครอบเมืองปราจีนบุรี

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการฯ โดยพระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และในวันเดียวกัน เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีมอบผ้าไตรและแห่นาครอบพระอุโบสถ และพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ประธานในพิธีมอบผ้าไตรกล่าวให้โอวาท  และนางบังอร วิลาวัลย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

และในเวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีบรรพชาเป็นสามเณร ประธานพิธีโดยพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค ๑๒ (รก.)

                                               

About กศศ