Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานและภายในห้องปฏิบัติงาน เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

About สำนักปลัด อบจ.