ประกาศ
41
Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / โครงการจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”

โครงการจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการพัฒนา และผลสำเร็จที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงหลักการแนวทางการปฏิบัติและต้นแบบการพัฒนา เป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายผล การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระอัจฉริยะภาพ จำนวน ๒๒ หน่วยงาน โดยมีกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ถามตอบปัญหาพระธรรมะนิทรรศการพระราชกรณียกิจต่างๆ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแสดงเทิดพระเกียรติฯ การมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวาดภาพโดยไม่ใช่มือของนายเอกชัย วรรณแก้ว จิตรกรไร้แขน เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

About สำนักปลัด อบจ.

Check Also

คณะศึกษาดูงาน โครงการ 3 ประสาน ร่วมใจสร้างไทยเป็นหนึ่ง

        

41
Free WordPress Themes, Free Android Games