Home / adminpao plan

adminpao plan

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง – บ้านปากคลอง ตำบลบางเตย,ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

สายบ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยาง สายบ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 9 ตำบลโคกไทย – บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สายบ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 9 ตำบลโคกไทย

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยาง สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแสง – บ้านเนินค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแสง

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 6,7 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง – หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

บ้านหมู่ที่ 6-7

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 ตำบลลาดตะเคียน – บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9

Read More »

พิธียกเสาเอก โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทำพิธียกเสาเอก โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อมอบให้กับราษฎรที่ยากจนและไร้ที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19    

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเกาะแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม – บ้านหาดงาช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

EB71-63 สายบ้านเกาะแดง

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายแยกเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลเมืองเก่า – บ้านหนองช้างลง หมู่ที่ 4 บ้านชำโสมหมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

EB72-63 สายทางหลวง304

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านวังขอน หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง – บ้านสนามพลี หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

EB73-63 สายบ้านวังขอน

Read More »