ประกาศ
Home / สำนักปลัด อบจ.

สำนักปลัด อบจ.

งานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 และกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงาน กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญ และแสดงธรรมเทศนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยพระครูภาวนาธรรมธารี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  การมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ และพนักงานจ้างดีเด่น เพี่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป จากนั้นเวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ไปจนถึงหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง …

Read More »

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่พี่น้องประชาชน โดยยึดถือระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด และซักซ้อมแนวทางการจัดกิจกรรมวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  โดยนางบังอร วิลาวัลย์ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่  

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games