Home / parn

parn

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย – หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01658820200526141155

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01659020200526141233

Read More »

สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ งวดเดือนเมษายน 2563

doc01631720200518091913

Read More »

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนเมษายน 2563

doc01633120200518103233

Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน สำหรับโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ จำนวน 1 คัน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จำนวน 1 คัน

ประกาศฯซื้อEB5-2563

Read More »

ประกาศแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผล EB54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผล EB55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคำเลียบ คำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผล EB56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านประดับ, บ้านเขาถ้ำ อฃหมู่ที่ 3 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประกาศผล EB57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน สันดัน …

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย

doc01634920200518160813

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 2 ซุ้ม คือ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณหน้าปั้ม บางจาก ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในสายทางถนนสาย 3070 เขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

doc01632220200518092139

Read More »