ประกาศ
Home / parn (page 2)

parn

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ 2052 บ้านเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า – บ้านดงกระทงยาม ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

220325610002

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย กองแผนและงบประมาณ  ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี” โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ให้บุคลากรได้พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจหลักการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  โดย นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมผู้บริหาร,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี,ข้าราชการ,พนักงานเเละโรงเรียนในสังกัด  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑   ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนุบรี  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้บริหารท้องถิ่น เเละหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมงาน  

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางขาม หมู่ที่ 6 -2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

160325610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างเสริมแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมพร้อมปรับพื้นที่ (ถมดิน) โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

090325610001

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games