ประกาศ
Home / parn (page 5)

parn

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแหลมหมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย – บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

090820170001

Read More »

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนมิถุนายน 2561

190725610001

Read More »

ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 โครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 บ้านไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ-หมู่ที่8 ตำบลบางเดชะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหอย-หมู่ที่5 ตำบลดงบัง อ.ประจันตคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 17,21,22,23 ตำบลวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี-ตำบลทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแผก-บ้านเขาไม้แก้ว อ.ประจันตคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก สายบ้านเขาลูกช้าง ต.ลาดตะเคียน-บ้านโนนเจริญ ต.เขาไม้แก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 12,16 ตำบลวังดาล-หมู่ที่3 ต.นนทรี

Read More »

ประกาศกำหนดวันเวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ก โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

110725610004

Read More »

ประกาศกำหนดวันเวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โรงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 1, 3 ,4 ตำบลวังตะเคียน – หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

110725610003

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games