ประกาศ
Home / ช่าง

ช่าง

กองช่าง

สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

จัดโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปี 2561

จัดโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประชุมเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ ลำคลองลัด กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ ลำคลองลัด กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ส่วนราชการใน สังกัด อบจ.ปราจีนบุรี รวบรวมขยะอันตรายชุมชน และนำมาทิ้งยังจุดทิ้ง ณ บริเวณห้องเก็บของฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.ปราจีนบุรี) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ส่วนราชการใน สังกัด อบจ.ปราจีนบุรี รวบรวมขยะอันตรายชุมชน และนำมาทิ้งยังจุดทิ้ง ณ บริเวณห้องเก็บของฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2561

Read More »

ขอเชิญประชาชน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิล

ขอเชิญประชาชน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุ่งสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิล มือถือเก่า = ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ” มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ” นับถอยหลัง 10 วันสุดท้ายกับโครงการ #มือเก่าไปชีวิตใหม่มา ระยะที่ 2 ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้ เมื่อมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่ก็มา อยากเชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกขนาด ทุกสภาพ เพื่อนำไป recycle ต่ออย่างถูกวิธีกับ สามารถบริจาคได้หลากหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 1. จิตอาสา อบต เทศบาล ทั่วประเทศ 2. รพ.สต ทั่วประเทศ 3. ส่งไปรษณีย์ มาที่ ศูนย์ประสานงานจิตอาสาโครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา เลขที่ 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ …

Read More »

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว เชื่อมถนน รพช. บ้านทุ่งแฝก

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว เชื่อมถนน รพช. บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านปากคลองสอง – บ้านท่ากระทุ่ม

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านปากคลองสอง ตำบลบ้านสร้าง – บ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games