กองการศึกษา

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 63

Read More »

สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

MX-M564N_20200811_095322

Read More »