งบการเงิน

รายงานทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผนดินจังหวัดปราจีนบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2021-03-16-0149

Read More »

รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   doc01598420200501103041

Read More »