ประกาศ
Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาด วิหารพุทธปราจีนราชบพิตร

 

Read More »

โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑”  รุ่นที่ ๒  ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  โดยตัวแทนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้กล่าวขอบคุณผู้จัดทำโครงการที่จัดทำโครงการดีๆและขอบคุณคณะวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ จากนั้นประธานในพิธี ได้กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม                

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปราจีนบุรี  จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานที่อยู่ในสถานศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถานศึกษา สามารถผลักดันให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการต่อยอดแนวคิดให้เป็นรูปธรรมในอนาคต โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี, คลังจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน                    …

Read More »

การประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑                                   

Read More »

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๓)

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูกิตติสารประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดทัพช้าง เจ้าคณะตำบลประจันตคาม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดทัพช้าง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ

Read More »

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูโสภณ เวฬุพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ เจ้าอาวาสวัดไผ่งาม ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดแสงสว่าง ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ  

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในพิธีเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดประดิษฐาราม ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระพิศาล ศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ว

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแคนทารี่กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางนภัสวรรณ พูลสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games