ประกาศ
Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑) โดยมี พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดธรรมโพธิ์ศรี (หาดยาง) เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพฺธิ ประธานฝ่ายสงฆ์ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดกรวยธูปเทียนแพร นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ กล่ายรายงานวัตถุประสงค์

Read More »

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว เชื่อมถนน รพช. บ้านทุ่งแฝก

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว เชื่อมถนน รพช. บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านปากคลองสอง – บ้านท่ากระทุ่ม

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านปากคลองสอง ตำบลบ้านสร้าง – บ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านสระดู่ – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งแฝก – บ้านเขาไม้แก้ว

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์– บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านเขาไม้แก้วพัฒนา หมู่ที่ 3 – บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 10

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านเขาไม้แก้วพัฒนา หมู่ที่ 3 – บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 10 สายทางบ้านเขาไม้แก้วพัฒนา หมู่ที่ 3 – บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี                                                                  …

Read More »

ประชุมคณะอนุทำงานจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1

ประชุมคณะอนุทำงานจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องพุทธรักษา) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการบำบัดน้ำเสียชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการบำบัดน้ำเสียชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และทัศนศึกษาดูงานที่โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read More »

โครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งการทดสอบทักษะวิชาการแบ่งออกเป็น ๒ สนามทดสอบ ดังนี้ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โดยนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี       …

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games