Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

โครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการทดสอบทักษะวิชาการด้านการศึกษาของนักเรียนในเ …

Read More »

มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 9  มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นางบังอร …

Read More »

จัดอบรมโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก นักเรียน และเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน) และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดอบรมโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก นักเรียน และเยาว …

Read More »

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธาร …

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games