ประกาศ
Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ อบจ.ปราจีนบุรี ดูงานศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

Read More »

ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “รักษ์ ณ ปราจีนบุรี”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะ หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงาน ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “รักษ์ ณ ปราจีนบุรี”  โดยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด  งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี และส่งเสริมอาหารปลอดภัย อาหารอร่อย อาหารสมุนไพรของจังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11- 14 กุมภาพันธ์ 2562  ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารโอทอปชวนชิม รวม 60 ร้าน ซุ้มกิจกรรมจากชมรม เรารักษ์ปราจีนบุรี บริการนวดเพื่อสุขภาพและนิทรรศการจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมัชชาสุขภาพปราจีนบุรี สถานศึกษา ชมรมต่างๆ  และการแสดงบนเวทีจากชมรม To Be Number One และชมรมลีลาศ  

Read More »

มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

วันพุธที่  6  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์  ปราจีนบุรี – ศูนย์สงเคราะห์ (องค์กรการกุศล) โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 919,000 บาท        พร้อมนี้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในเขตตำบลโคกปีบ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้การสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และในปี 2562 นี้ ถือเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ ให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และไม่เป็นภาระแก่สังคม ซึ่งศูนย์ฯคามิลเลียนฯ …

Read More »

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีโดยการพัฒนาทักษะการสื่อสาร นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม สำหรับในรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยจะนำเด็กนักเรียนที่เข้าอบรมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี และฝึกการพูดแนะนำนักท่องเที่ยว  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ มัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน “มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำชับในเรื่องการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

วันนี้ (28 มกราคม 2562) เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับคณะคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อนำไปปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล    

Read More »

โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ (R2) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้เด็ก และเยาวชนเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ของตน 2.เพื่อปลูกฝังเด็ก และเยาวชนเป็นต้นแบบให้รู้จักการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 3.เพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนให้เรียนรู้การมีส่วนร่วมในมิติประชาธิปไตย ชุมชน ให้เกิดกลไกภาคเยาวชนที่เข้มแข็ง 4.เพื่อให้เกิดแกนนำ เกิดระบบคิดใหม่ เกิดการเรียนรู้ระบบการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารสาธารณะแบบต่อเนื่อง  โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ คือ นักเรียนในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี จำนวน 4  แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  2)โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง  3)โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ  4)โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  จำนวน 98 คน

Read More »

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ กิจกรรมภายในงานมีการประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงจากเด็กนักเรียน กิจกรรมการเล่นเกมส์ตามบูธต่างๆ และมีการจับสลากรางวัลให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมโครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ (R2) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 4โรงเรียน ได้แก่ 1.นักเรียนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 2.นักเรียนโรงเรียนประชารัฐพัฒนา 3.นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 4.นักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ เรียนรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่กลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ของตน รวมทั้งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วย ดาวน์โหลด กำหนดการต้นกล้า อบจ

Read More »
2
Free WordPress Themes, Free Android Games