ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

การคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น “คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6 (ภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ)” ตำแหน่ง ผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ หน่วยการแพทย์ปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่ในระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ และสามารถเป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี Credit : https://www.facebook.com/prachinpao/?ref=page_internal

Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ​บูรณาการจังหวัดปราจีนบุรี​

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ​บูรณาการจังหวัดปราจีนบุรี​ เพื่อรับทราบและพิจารณาโครงการของส่วนราชการต่างๆ ในแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับทบทวน 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำรวจภูมิทัศน์รอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพงศกร พงษ์คุณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเดินสำรวจภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

สำนักปลัด อบจ. จัดกิจกรรม 5ส.

วันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโดยนางศิริณภา ธัญญวนิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงจอดรถของ อบจ.ปราจีนบุรี และห้องเก็บพัสดุของสำนักปลัด อบจ. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานและภายในห้องปฏิบัติงาน เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 5 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานและภายในห้องปฏิบัติงาน เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2564 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์    

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  ผู้บริหาร อปท. สถานศึกษา ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี    

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »