ประกาศ
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสง – บ้านเนินตำแย หมู่ที่ 3 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาสายบ้านหนองแคน

Read More »

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง – บ้านเนินสูง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาสายบ้านหนองโดน

Read More »

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเข้าวัดคลองหอทอง บ้านแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย – บ้านวังหัวคู้ หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาสายเข้าวัดคลองหอทอง

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

191025610003

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บ้านเลขที่ 164 (โรงซ่อมเครื่องจักรกล) ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

191025610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงตีเส้นจราจร ถนนสาย ปจ.ถ. 10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และติดตั้งสัญญาณไฟเตือนอุบัติเหตุ บริเวณโรงเรียนบ้านทด ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

181025610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.2060 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – บ้านทรายทอง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

181025610001Download

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายหมู่ที่ 16,12 ตำบลวังดาล – หมู่ที่ 3 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

171025610001Download

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างติดตั้งโคมสัญญาณเตือนภัยจราจร แบบโซล่าเซลล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร พร้อมเสาเหล็ก จำนวน 20 ชุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

161025610001

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games