Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีโหสถ – บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

doc01524520200331101147

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 ตำบลลาดตะเคียน – บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01524420200331101134

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

doc01524320200331101116

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10020 บ้านเขาลูกช้าง ตำบลลาดตะเคียน – บ้านโนนเจริญ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01524220200331101058

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง สำหรับใช้กิจการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร จำนวน 12 เครื่อง และโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จำนวน 20 เครื่อง

doc01524120200331101040

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านต้นตาล หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาง – บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

doc01524020200331101025

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8, 4 ตำบลย่านรี – บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01522420200330102658

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินรอบอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01522620200330102750

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านวังท่าช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

doc01523820200331100951

Read More »