Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง

ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลเนินหอมและตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

doc02072020201014151349

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโรงเรื่อยโคกอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc02068420201012152931

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านวังขอน หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง – บ้านสนามพลี หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

doc0206832020101215284912

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดโคกป่าแพง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc0206332020100915104115

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2020-10-02-0026

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมถนนลาดยาง สายบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc02030720200930092156

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc02030520200930092007

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเหล่าบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม – บ้านบาก หมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2020-09-25-0024

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาสนากีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สนามกีฬาถ่ายโอน (โรงยิมเนเซียม) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2020-09-25-0023

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2020-09-23-0020

Read More »