Breaking News
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง

ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 350 เมตร โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01350520200120094005

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10005 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01324720200109095649

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01300020191224152728

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10002 บ้านสันดัน ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01299920191224152659

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย รพช.ปราจีนบุรี ตำบลกบินทร์ – มูลนิธิสัจจพุทธธรรม ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01296820191223111514

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างทางเชื่อมและหลังคาคลุมทางเชื่อมโรงอาหาร และระหว่างอาคารโรงอาหารและระหว่างอาคาร โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01286920191220111036

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 350 เมตร โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01285920191219142659

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย – บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc012967201912231114351

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคาร 3 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

doc01275820191217141520

Read More »