ประกาศ
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง (page 10)

ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลโค้กไม้ลาย – บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

301025610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ทาสีภายนอกอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

301025610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกค่ายจักรพงษ์ ตำบลบ้านพระ – บ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

241025610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 23,21,22,17 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

241025610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านประดับ, บ้านเขาถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

221025610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

191025610003

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บ้านเลขที่ 164 (โรงซ่อมเครื่องจักรกล) ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

191025610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงตีเส้นจราจร ถนนสาย ปจ.ถ. 10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และติดตั้งสัญญาณไฟเตือนอุบัติเหตุ บริเวณโรงเรียนบ้านทด ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

181025610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.2060 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – บ้านทรายทอง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

181025610001Download

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายหมู่ที่ 16,12 ตำบลวังดาล – หมู่ที่ 3 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

171025610001Download

Read More »
0
Free WordPress Themes, Free Android Games