Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง (page 10)

ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองค้ม หมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก – บ้านม่วงแฝก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00133120190312103722

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเหล่าบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม – บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00096420190304105137

Read More »

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านสามแยกโชคชัย หมู่ที่ 23 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านวังทอง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

Scan 27 Feb BE 2562 19.28

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านบุตราช หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสง – บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

doc00081220190226085053

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านไม้สามเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง – บ้านม่วงขาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

doc00074320190225154942

Read More »

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายสุปิโต บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมสะพานคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพลี จังหวัดนครยายก

Scan 22 Feb BE 2562 10.04

Read More »

ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหนงโดน หมู่ที่ 7ตำบลบ่อทอง – บ้านเนินสูง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Scan 7 Feb BE 2562 10.09

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสง – บ้านเนินตำแย หมู่ที่ 3 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

doc00016420190201105829

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเข้าวัดคลองหอทอง บ้านแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย – บ้านวังหัวคู้ หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

doc00016320190201105748

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสารภี หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสร้าง – ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

2019-01-17 08.38.41_1

Read More »