Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง (page 18)

ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแสง ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านหนองหอย ตำบลศรีมหาโพธิอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

280625610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ สาย ปจ.ถ. 10003 บ้านสระดู่ ตำบลนาแขม – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

250625610003

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

250625610002

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว – บ้านเนินม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

250625610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง – บ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

200625610005

Read More »

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง – บ้านปากคลอง ตำบลบางเตย, ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

200625610004

Read More »

ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ 2052 บ้านเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า – บ้านดงกระทงยาม ตำบลกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

190625610001

Read More »

ประกาศกำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมปรับปรุงประตูทางเข้าและป้ายโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

180625610001

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

130625610001

Read More »