Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง (page 2)

ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

doc01596120200430104815

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสำพันตา หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01585320200424094207

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 4,7 ตำบลโคกไม้ลาย – หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01571420200417110816

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุด องคารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01555720200414101155

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 11 บ้านสามขา (สายโปร่งห่าน) ตำบลศรีมหาโพธิ เชื่อมถนนหมายเลข 3079 (สายวัชรปาน) ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

doc01550720200413105637

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านตรอกปลาไหม หมู่ที่ 6 , บ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี – บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01550620200413105622

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. สายบ้านดอนไผ่ผู้ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ – บ้านกระทุ่งแพ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

doc01550520200413105610

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการทาสีอาคารเรียน 216/46 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc015503202004131055380

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านต้นตาล หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาง – บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

doc01524020200331101025

Read More »