Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง (page 4)

ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนสาย ปจ.ถ 10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และติดตั้งสัญญาณไฟเตือนอุบัติเหตุทางจราจรบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00813120190823094942

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

doc00812920190823094541

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 10 บ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

doc00808720190822100106

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00804920190821105856

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10035 เทศบาลตำบลกบินทร์ – บ้านปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00775420190816094310

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกอู่ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแกว – บ้านขิงกระชาย หมู่ที่ 13 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

doc00775320190816094255

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3076 – บ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

doc00741820190808091130

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ปจ.ถ. 10022 บ้านไผ่ ตำบลเมืองเก่า – บ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00720720190805110617

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า – บ้านบางอีรัม หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

doc00719320190805094501

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนนนทรีวิทนาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

doc00695520190801085509

Read More »