ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปูกระเบื้องทางเดินหน้าระเบียงอาคารเรียนและบันไดขึ้น – ลง ทั้งสองด้านอาคารเรียน ก โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-06-15-0288

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารหอประชุมดุสิตปิยมินทร์ โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-06-09-0278

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 5,6,7,20,21 ตำบลเนินหอม – ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-06-04-0272

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ำ ตำบลโพธิ์งาม – หมู่ที่ 11 บ้านชัยคลี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

2021-06-04-0270

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

2021-05-31-0263

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2021-05-19-0238

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสุวรรณวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และหน้าบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-05-13-0226

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตรพร้อมคลุมพลาสติก ขนาด 6 เมตร x 24 เมตร จำนวน 2 หลัง โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

download

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เครื่องอ่านแถบสัญญาณ RFID และระบบผ่านเข้า – ออก จำนวน 1 งาน

2021-05-09-0217

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน อาคารแถวตึก 4 ชั้น โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-05-07-0214

Read More »