ประกาศ
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง (page 4)

ตรวจรับงานจ้าง

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจง2043 วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี – บ้านบางไผ่น้อย ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

doc00662420190723093406

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเนินหินกอง หมู่ที่ 13 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

doc00662320190723093338

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ. 10014 บ้านโคกเขื่อน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแก้ว – บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

doc00658620190722132749

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเนินหาด หมู่ที่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก – บ้านเหล่าบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00662220190723093310

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสำพันตา หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00662120190723093246

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงป้อมยามบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

doc00634720190712133618

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00628120190711090621

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00628020190711090605

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี – บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00627920190711090547

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games