Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน สำหรับโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ จำนวน 1 คัน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จำนวน 1 คัน

ประกาศฯซื้อEB5-2563

Read More »

ประกาศแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผล EB54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผล EB55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคำเลียบ คำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผล EB56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านประดับ, บ้านเขาถ้ำ อฃหมู่ที่ 3 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประกาศผล EB57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน สันดัน …

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลผู้ชนะสาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลผู้ชนะสาย ปจ.ถ. 10001 บ้านโคกกะจะ

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลผู้ชนะสาย ปจ.ถ. 10006 บ้านสระแท่น

Read More »

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้นแค็บ จำนวน 2 คัน สำหรับโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ จำนวน 1 คัน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จำนวน 1 คัน

ร่างฯประกาศฯซื้อรถ รร. 2 คัน

Read More »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์บุรี – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี eb54 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี eb55 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี eb56 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านประดับ, บ้านเขาถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว eb57 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสันดัน ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี eb58

Read More »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง -บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสาย ปจ.ถ. 10001 บ้านโคกกะจะ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.10006 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสาย ปจ.ถ. 10006 บ้านสระแท่น ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสาย ปจ.ถ. 10007 บ้านเขาขาด

Read More »

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารเรียน พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Scan Apr 20, 2020 at 14.10

Read More »