Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดลาง สายบ้านโคกสว่าง ตำบลบุฝ้าย – บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

doc02030820200930092221

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลเมืองเก่า – บ้านหนองช้างลง หมู่ที่ 4 บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

EB86

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดลาง สายบ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 ตำบลลาดตะเคียน – บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2020-09-28-0025

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดนตรีสากล (ชุดดุริยางค์) จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในกิจการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

2020-09-25-0021

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติมอาคารเรียน (อาคารนิมมานรดี) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศฯผลผู้ชนะ รร.เตรียมฯ

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 ตำบลลาดตะเคียน – บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี >>>>>ประกาศจ้างซ่อมสร้างถนนฯ สายบ้านคลองร่วม<<<<< ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกสว่าง ตำบลบุฝ้าย – บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี >>>>>ประกาศจ่างซ่อมสร้างถนนฯ สายบ้านโคกสว่าง<<<<<

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

ประกาศราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลเมืองเก่า – บ้านหนองช้างลง หมู่ที่ 4 บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี >>>eb86<<< ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี >>>eb87<<<

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (แบบพักอาศัย 4 ครอบครัว) จำนวน 2 หลัง บริเวณบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก อบจ

Read More »