Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซ่อมปรับปรุงประตูทางเข้าและป้ายโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

160225610001

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาง CRS-2 (บรรจุถังละ 200 กิโลกรัม) จำนวน 350 ถัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

090225610001

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงประตูทางเข้าและป้ายโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธี การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

310125610001

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาง CRS- 2 (บรรจุถังละ 200 กิโลกรัม) จำนวน 350 ถัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

290125610001

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านนา หมู่ที่ 3 บ้านโนน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

260125610001

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

240125610004

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

240125610003

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 22 ชุด

240125610002

Read More »

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดการประกวดราคางานจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 22 ชุด

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games