ประกาศ
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแหลมหมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย – บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

090820170001

Read More »

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสารภี หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสร้าง – ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

240725610002

Read More »

ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 โครงการ (51008/3551)

1 สายหมู่ที่ 2 ไผ่ชะเลือด 2 สายหมู่ที่ 6 บ้านคลองคล้า 3 สายหมุ่ที่ 23,21,22,17 4 สายบ้านทุ่งแฝก 5 สายบ้านเขาลูกช้าง 6 สายหมู่ที่ 16,12

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย – บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

170725610001

Read More »

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสารภี หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสร้าง – ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

170725610002

Read More »

ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 โครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 บ้านไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ-หมู่ที่8 ตำบลบางเดชะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหอย-หมู่ที่5 ตำบลดงบัง อ.ประจันตคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 17,21,22,23 ตำบลวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี-ตำบลทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแผก-บ้านเขาไม้แก้ว อ.ประจันตคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก สายบ้านเขาลูกช้าง ต.ลาดตะเคียน-บ้านโนนเจริญ ต.เขาไม้แก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 12,16 ตำบลวังดาล-หมู่ที่3 ต.นนทรี

Read More »

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย – บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

090725610003

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games