Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา (page 10)

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ

  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สาย ปจ.ถ. 10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายปจ.ถ. 10003 บ้านสระดู่ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ.10008 บ้านกรอกสมบูรณ์ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านสระบัว ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ. 10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – …

Read More »

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างเสาธงพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเสาธง โรงเรียน ศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

doc00050420190214085439

Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ซื้อรถบรรทุก รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างเสาธงพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเสาธง โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

151716_ก่อสร้างเสาธงพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์

Read More »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา – หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี >>eb51<< ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 10 บ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา >>eb52<<

Read More »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า – บ้านบางอีรัม หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี >>MX-M564N_20190125_111117<< ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10014 บ้านโคกเขื่อน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแก้ว – บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี >>MX-M564N_20190125_111317<< ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10031 บ้านประจันตคาม ตำบลประจันตคาม – บ้านดงไชยมัน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี >>MX-M564N_20190125_111420<< ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายปจ.ถ. 10010 สายบ้านเนินเป้า ตำบลบุฝ้าย – บ้านท่าโพธิ์ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี …

Read More »