Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา (page 3)

ประกาศประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี – บ้านเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี >>>>>eb95 <<<<< ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านประดับ, บ้านเขาถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว >>>>>b96 <<<<< ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสุวรรณศร ตำบลนนทรี ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านโคกกระได ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี >>>>>eb97 <<<<< ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกสว่าง ตำบลบุฝ้าย – บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี >>>>> eb98 <<<<< ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง …

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 500 เมตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00791820190819104632

Read More »

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคำเลียบ ตำบลตำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ร่างประกาศสายบ้านคำเลียบ

Read More »

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ร่างประกาศสายบ้านเขาไม้แก้ว

Read More »

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 3 ตำบลหัวหว้า – หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ร่างประกาศสายหมู่ที่ 3 ตำบลหัวหว้า

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 ตำบลลาดตะเคียน – บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eb89

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคลองเฆ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย – หมู่ที่ 3,4,5,9 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eb88

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายเขาไม้แก้วพัฒนา หมู่ที่ 3,บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนายชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eb87

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านกุดตาเสก หมู่ที่ 9,11 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม – บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eb86

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 1,3,4 ตำบลวังตะเคียน – หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eb85

Read More »