ประกาศ
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

230425610003

Read More »

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1 รายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

240125610001

Read More »
Free WordPress Themes, Free Android Games