Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

doc01277020191218110742

Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

doc00634620190712133550

Read More »