ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก บนเส้นทางสาย ปจ.ถ. 10004 บ้านคำเลียบ หมู่ที่ 3 ตำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-15-0331

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10008 บ้านกรอกสมบูรณ์ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านสระบัว ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-15-0330

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสระจาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี – บ้านคลองชุมพล หมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-14-0329

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งสัญญาณ ไฟกระพริบพร้อมตีเส้นจราจรและป้ายเตือนจราจรต่างๆ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแดง บนถนน สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี – บ้านเกาะแดง หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-14-0328

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10005 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-14-0327

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณใต้อัฒจันทร์ เพื่อใช้เป็นห้องออกกำลังกาย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-12-0326

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องภาษาไทย จำนวน 2 ห้อง และห้องภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 ห้อง โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-09-0325

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหว้า – หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-09-0324

Read More »

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านปรือวาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง – บ้านปรือวาย หมู่ที่ 12 ตำบลหัวหว้า เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2021-07-09-0323

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสารภี หมู่ที่ 11 ตำบลบางพลวง – หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-08-0321

Read More »