ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริิหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

230525600002

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประมูลงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตระคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

160325600007

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประมูลงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 ตำบลเมืองเก่า – บ้านหนองช้างลง หมู่ที่4 บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

160325600006

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านตรอดปลาไหล หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

160325600008

Read More »