ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุ

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านคลองปลาดุกลาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-23-0161

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 5,6,7,20,21 ตำบลเนินหอม – ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-19-0161

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านปรือวาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง – บ้านปรือวาย หมูที่ 12 ตำบลหัวหว้า เชื่อม หมู่ 11 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-19-0160

Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านโป่งกะพ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพรง – ทางหลวงหมายเลข 3070 บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-19-0157

Read More »

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 2,7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-17-0154-3

Read More »

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10006 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-17-0154-2

Read More »

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10008 บ้านกรอกสมบูรณ์ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-17-0154-1

Read More »